Jevgenij Jeprintsev / Евгений Епринцев

 

 

ENG

Where is my home? Before Finland, I lived in Kazakhstan, Russia, Germany, and Slovenia. Every country, every city has changed me. The local culture, traditions, way of life, and way of thinking have enriched and scarred me at the same time. I was learning and evolving, trying to understand what was expected of me and why I was not accepted the way I was.

At home, you feel safe. At home, you can be yourself without fear of being misunderstood. I had been looking for a home for so long, I could not believe it was with me this whole time. I started dancing at the age of five. 

The feeling of security is surprisingly hidden in my muscles, and when I begin to move, it intensifies. Regardless of the weather outside or the crises that shake the world and me personally, when I dance, everything becomes distant and illusory. Dance is the guardian of a fortress where I live. It keeps a close eye on those who want to enter, making sure they are good at heart. 

Dance can turn back the time, take you to any moment of your life, and bring back the joy of the past encounters. Only dance remembers me for who I was and knows me for what I have become. There is no place for lies or hatred in dance. Dance is the home that I carry with me wherever I am. In any country, in any city, and any street.

*    *    *

FIN

Missä minun kotini on? Ennen kuin tulin Suomeen, olin asunut Kazakstanissa, Saksassa ja Sloveniassa. Jokainen maa ja jokainen kaupunki on muuttanut minua. Paikallinen kulttuuri, perinteet, elämäntapa ja tapa ajatella ovat yhtä aikaa sekä rikastuttaneet minua että myös jättäneet arpia. Olen koko ajan opiskellut ja muuttunut, yrittänyt ymmärtää, mitä minulta odotetaan ja miksi minua ei jossakin hyväksytä.

Kotona tuntee olevansa turvassa. Kotona voi olla oma itsensä pelkäämättä tulevansa väärinymmärretyksi. Etsin kotia niin kauan, etten voi uskoa, että se on ollut kanssani koko tämän ajan. Aloin tanssia 5-vuotiaana.

Turvallisuudentunne piiloutuu hämmentävällä tavalla lihaksiin, ja kun alan tanssia, se vahvistuu. Ei ole väliä, millainen sää ulkona on, millaisia kriisejä maailmassa tai minulla on meneillään, sillä tanssiessani kaikki se muuttuu kaukaiseksi ja läpinäkyväksi. Tanssi vartioi linnoitusta jossa asun, ja se seuraa tarkkaan, onko linnoitukseen pyrkivällä hyvä sydän.

Tanssi voi kääntää ajan suunnan, viedä takaisin mihin tahansa elämän hetkeen, palauttaa menneiden kohtaamisten ilon. Ja vain tanssi muistuttaa minua siitä, kuka olin, ja tuntee minut sellaisena, jollainen minusta on tullut. Tanssissa ei ole tilaa valheille tai vihalle. Tanssi on kotini, joka on kanssani aina, missä ikinä olenkaan, missä tahansa maassa tai kaupungissa, millä tahansa kadulla.

*    *    *

RUS

Где же мой дом? До Финляндии я жил в Казахстане, России, Германии и Словении. Каждая страна, каждый город меняли меня. Местные культура, традиции, образ жизни и образ мысли обогащали меня и одновременно оставляли шрамы. Я всё время учился и менялся, пытаясь понять, чего от меня ждут и за что меня не принимают.

Дома ты чувствуешь себя в безопасности. Дома ты можешь быть самим собой без страха быть непонятым. Я так долго искал дом, что не мог поверить, что всё это время он был со мной. Танцевать я начал в пять лет.

Чувство защищённости удивительно прячется в мышцах, когда я начинаю двигаться, оно усиливается. Неважно, какая погода за окном, какие кризисы сотрясают мир и меня лично, во время танца всё это становится далёким и призрачным. Танец — это стража в крепости, где я живу, которая чутко следит, доброе ли сердце у желающего войти.

Танец может повернуть время вспять, перенести в любой момент жизни, может вновь подарить радость давних встреч. И только танец помнит меня тем, кем я был, и знает меня таким, каким я стал. В танце нет места лжи или ненависти. Танец — мой дом, который всегда со мной, где бы я ни был. В любой стране, в любом городе, на любой улице.

 

Using Format