Hermanni Hernesniemi / Херманни Хернесниеми

 

 

ENG

My life is constantly changing. The only thing you can be sure of is that you can't be sure of anything. I used to live in Kallio in central Helsinki, now I'm studying in Turku. I'm very familiar with the feeling that something is always missing. It's hard to feel like you belong somewhere if you can't be fully physically present there. 

My childhood home is closest to what I would call home, but in actuality the feeling of being at home depends to a larger degree on people: family, loved ones, friends and new acquaintances. They all bring in something.

I'm half Lithuanian, which makes it even more confusing: when you feel completely different from others, integration doesn't happen quickly and easily. It became particularly clear after the epidemic started how little time I had to get to know people, which is what would have made Turku home. In the end, it took me two years to settle in.

I love both my halves, and all of their components: my father's love for Finland, my mother's complicated life as a migrant, my memories of a Lithuanian summer as a child, and many other things. It all creates a unique combination, an identity that can look at things from both a Finnish and an immigrant perspective. 

When I was a kid, the best and safest moments were (and still are) trips to Lithuania by car: everyone in the family was immensely happy to finally leave behind the everyday concerns and worries and embark on a long-awaited trip. My favorite place on buses is the back seats, because I always slept on them when I was a kid. This is, in part, why I love to travel so much, even though being constantly on the move takes its toll.

*    *    *

FIN

Olosuhteeni muuttuvat jatkuvasti ja ainoa asia, mistä voi olla varma on se, ettei mikään ole varmaa. Olen asunut Helsingissä Kalliossa ja keskustassa, sekä opiskelen Turussa. Se tunne, että jokin aina puuttuu, on sekä vahva, että tuttu. Harvoin tuntee kuuluvan joukkoon, kun ei ole tarpeeksi läsnä fyysisesti.

Lapsuuden koti on lähimpänä paikkaa, jota voin kodiksi kutsua, mutta muuten kotoisa tunne on riippuvainen ihmisistä – perhe, ystävät, läheiset ja uudet tuttavat kaikki kantavat oman osansa.

Se, että olen puoliksi liettualainen sekoittaa tilannetta entisestään: integroituminen ei onnistu nopeasti tai helposti, kun tuntee olevansa fundamentaalisesti niin erilainen. Erityisesti pandemian puhkeamisen jälkeen huomasi, kuinka vähän oli ehtinyt tutustumaan ihmisiin ja sitä kautta tekemään Turusta kodin. Minulta meni lopulta kaksi vuotta kotiutumiseen.

Rakastan molempia puolia itsestäni ja myös mitä ne edustavat: Isältä rakkaus Suomea kohtaan, Äidin haasteet maahanmuuttajana, Liettuassa lapsena kesän vietto ja monet muut asiat yhdistyvät luomaan uniikin kokonaisuuden, joka voi tarkastella asioita suomalaisen, sekä maahanmuuttajataustaisen näkökulmasta.

Elämääni on sisältynyt paljon matkustamista. Lapsena parhaimpia ja turvallisimpia hetkiä olivat (ja ovat yhä) Liettuaan matkustaminen autolla: Perhe oli iloisimmillaan, kun pystyi jättämään lukuisat arjen huolet taakseen ja odotettu matka vihdoin alkoi. Nämä muistot jäivät niin vahvasti mieleen, että tien päällä tunnen oloni aina rauhalliseksi ja turvalliseksi. Lempipaikkani busseissa ovat takapenkit, kuten lapsena aina nukuin vastaavasti niillä autossa. Rakastan reissaamista osittain tämän takia, vaikka jatkuva ravaaminen ottaa voimille.

*    *    *

RUS

Моя жизнь постоянно меняется, и единственное, в чём можно быть уверенным, это что уверенным нельзя быть ни в чём. Я жил в Каллио в центре Хельсинки, сейчас учусь в Турку. Мне очень знакомо чувство, что чего-нибудь всегда не хватает. Трудно почувствовать свою принадлежность к чему-то, если не можешь полноценно физически присутствовать.

Дом детства ближе всего к тому, что я мог бы назвать домом, но вообще-то ощущение дома скорее зависит от людей: семья, близкие, друзья и новые знакомые, – каждый вносит свой вклад.

Я наполовину литовец, и это ещё больше запутывает ситуацию: когда чувствуешь себя совершенно отличным от других, интеграция не происходит быстро и легко. Особенно когда началась пандемия, стало понятно, как мало я успеваю знакомиться с людьми, а ведь именно это сделало бы Турку домом. В итоге, мне потребовалось два года, чтобы укорениться.

Я люблю обе свои половины, и все их составляющие: любовь моего отца к Финляндии, сложность мигрантской судьбы матери, воспоминания о литовском лете в детстве и многие другие вещи, – всё это вместе образует уникальное единство, личность, которая может смотреть на вещи и с финской, и с иммигрантской точки зрения.

В моей жизни было много путешествий. В детстве самыми лучшими и безопасными моментами были (и до сих пор остаются) поездки в Литву на машине: все члены семьи были безмерно счастливы, когда могли наконец оставить позади многочисленные повседневные заботы и пуститься в долгожданное путешествие. Эти воспоминания так сильно запали мне в память, что именно в дороге я всегда чувствую себя спокойно и безопасно. Мое любимое место в автобусах — задние сидения, потому что в детстве я всегда спал на них. Отчасти поэтому я так люблю путешествовать, хотя постоянные перемещения и отнимают силы.

 

Using Format