Asja Lapteva / Ася Лаптева

 

 

ENG

I moved to Finland from St. Petersburg at the age of 16. A few months before I moved I often thought that I wanted to go home. I didn't quite understand why, since this was a weird idea to have while actually being home. It seemed to me that home was just a place, emotions, close people. 

In 2018 I moved to Lahti to study. Getting adjusted to a new country went as expected: at first there was euphoria, then it got harder. Despite everyone saying I would want to come back, I didn't. I missed people who were closest to me, it was hard for me to fit in and make new friends, but I didn’t miss home. 

My classmates hated Lahti, they said that it was an incredibly boring city. I didn’t understand it, I blended in with the city's rhythm and atmosphere. When I came to a lake in Lahti, I watched the sky and felt as if I was in an “egg” from which I was hatching. For me, Lahti became a city where I was born as an adult. However, I only realized this after having moved to Helsinki and feeling homesick for the first time. 

My mom read somewhere that people who leave their home at an early age have a slightly distorted perception of it. Maybe it is because growing up and “hatching from the egg” has to take place at home, and has to connect to it. Otherwise, it is challenging. 

And it became challenging in Helsinki. For a long time, I could not find a place for myself. Having gotten used to a peaceful life in Lahti, I could not understand what I needed to do, what was wrong with me, and why it was so difficult for me. I wanted to escape to Lahti even if only for a day. I was homesick. But I found it elsewhere. 

Vanhakaupunginkoski and the adjacent park are very “bird” places. They chirp, fly around, circle, have fun, and live. I saw these birds in myself: I hatched and left Lahti, which was my nest. Just like these birds, I am in my place now, where I am supposed to be, doing what I am supposed to do, living. 

I realized I did not miss Lahti but how I felt there. The way I felt like I belonged. I was comfortable with myself and the world around me. It did not have much to do with the place.

When it occurred to me that I was in my place, I felt at ease. I felt like I was flying in the flow of life. Home is not a particular place – it is the whole world; it is the entire life. The thought “I want to go home” has not come to me for several years but I feel every time I am moving farther from, or getting closer to it.  

*    *    *

FIN

Muutin Suomeen 16-vuotiaana Pietarista. Muutaman kuukauden ajan ennen muuttoa päässäni pyöri usein ajatus että ”haluan kotiin”. En ymmärtänyt miksi, sillä oli outoa ajatella niin ollessaan vielä kotona… Minusta tuntui, että koti on paikka, tunteita, läheiset ihmiset.

Vuonna 2018 muutin Lahteen opiskellakseni lukiossa. Uuteen maahan sopeutuminen meni perinteiseen tapaan: alussa oli euforista, sitten tuli vaikeampaa. Vaikka kaikki sanoivatkin, että haluaisin palata kotiin, sellaista ei tapahtunut. Kaipasin läheisiäni, minun oli vaikea löytää paikkani yhteisössä ja löytää uusia ystäviä, mutta kotiin en kaivannut.

Luokkatoverini inhosivat Lahtea ja sanoivat sen olevan hirveän tylsä kaupunki. En ymmärtänyt sitä, sillä minulle kaupungin rytmi ja ilmapiiri sopivat. Kävellessäni järven rannalla Lahdessa katsoin taivasta ja tunsin olevani kuin ”munassa”, josta olen kuoriutumassa. Lahdesta tuli kaupunki, jossa kasvoin aikuiseksi. Vaikka sen ymmärsin vasta muutettuani Helsinkiin ja tuntiessani ensimmäistä kertaa koti-ikävää.

Äiti luki jostakin, että ihmisillä, jotka ovat lähteneet kotoa nuorina, on vähän vääristynyt käsitys kodista. Varmaankin siksi, että sen omaksi itsekseen tulemisen, ”munasta kuoriutumisen” pitäisi tapahtua kotona, liittyä kotiin. Muuten tulee olemaan hankalaa.

Helsingissä oli hankalaa. En pitkään aikaan pystynyt löytämään paikkaani. Totuttuani säännölliseen elämään Lahdessa en voinut ymmärtää, mitä minun pitäisi tehdä ja miksi minulla oli niin vaikeaa. Halusin takaisin Lahteen, vaikka vain päiväksi. Kaipasin kotiin. Mutta löysin kotini muualta.

Vanhankaupunginkoski ja puisto sen vieressä ovat lintujen paikka. Kaikkialla kuuluu viserrystä, kaikki lentävät, iloitsevat, elävät. Näin noissa linnuissa itseni: olin kuoriutunut, lähtenyt pesästä, jollainen Lahdesta oli minulle tullut. Kuten nuo linnut, olen nyt omassa paikassani, siellä, missä minun pitääkin olla, teen sitä, mitä minun pitää tehdä, eli elän.

Ymmärsin, etten kaivannut Lahteen itseensä, vaan kaipasin tunteitani siellä. Sitä, miten tunsin olevani siellä missä pitääkin. Minun oli hyvä olla itseni ja ympäröivän maailman kanssa. Eikä se liittynyt niin paljon paikkaan itseensä.

Kun tajusin, että olen siellä missä pitääkin, minun tuli kevyt olla. Tunsin lentäväni elämän virran mukana. Koti ei ole paikka, vaan koko maailma, koko elämä. Ajatus että ”haluan kotiin” ei ole käynyt mielessäni enää muutamaan vuoteen, mutta tunnen silti joka kerran, kun etäännyn kodista tai lähestyn sitä.

*    *    *

RUS

Я переехала в Финляндию из Петербурга в 16 лет. За несколько месяцев до переезда меня часто посещала мысль «хочу домой». Я не понимала почему, ведь странно так думать, находясь дома… Мне казалось, что дом – это просто место, эмоции, близкие люди.

В 2018-м я переехала в Лахти учиться в старшей школе. Адаптация в новой стране шла обычным ходом: сначала была эйфория, потом стало сложнее. Хоть все и говорили, что мне захочется вернуться, этого не происходило. Я скучала по близким людям, мне было сложно влиться в общество и найти новых друзей, но по дому я не скучала. 

Мои одноклассники ненавидели Лахти, говорили, что это ужасно скучный город. Я этого не понимала — я слилась с его ритмом и атмосферой. Приходя на озеро в Лахти, я смотрела на небо и чувствовала себя в «яйце», из которого вылупляюсь. Лахти стал для меня городом, в котором я родилась как взрослый человек. Хотя я поняла это только переехав в Хельсинки и впервые почувствовав тоску по дому.

Моя мама где-то прочитала, что у людей, покидающих родной дом в раннем возрасте, немного искажённое восприятие дома. Наверное потому, что становление, «вылупление из яйца» должно пройти дома, связаться с ним. Иначе будет сложно.

И в Хельсинки стало сложнее. Я долго не могла найти себе места. Привыкнув к размеренной жизни в Лахти, я не могла понять, что мне делать, что со мной не так, почему мне так трудно. Мне хотелось в Лахти, хоть на денёчек. Я скучала по дому. Но нашла я свой дом в другом.

Vanhakaupunginkoski и парк рядом — очень птичье место. Повсюду слышен щебет, все летают, кружат, веселятся, живут. Я увидела этих птиц в себе: я вылупилась, вышла из гнезда, коим для меня стал Лахти. Как эти птицы, сейчас я на своём месте, я нахожусь там, где должна быть, делаю то, что должна делать, — живу.

Я поняла, что скучала не по самому Лахти, а по своим ощущениям в нём. По тому, как я себя чувствовала на своём месте. Мне было комфортно с самой собой и миром вокруг. Не настолько уж сильно это связано с местом.

Когда пришло осознание, что я на своём месте, мне стало легко. Я почувствовала себя летящей в потоке жизни. Дом, это не место — это весь мир, это вся жизнь. Мысль «хочу домой» не появлялась в моей голове уже несколько лет, но я всё равно каждый раз чувствую, когда отдаляюсь от дома, и когда приближаюсь к нему.

 

Using Format