Alexander Suhonen / Александр Сухонен

 

 

ENG

In the process of constant change and whirlwind of environments, the home has never been an actual place for me, rather a state of mind. Home is a feeling of safety. Home is the love of the closest ones. Having lived in different countries and cities, it is impossible for me to be rooted in a particular place. However, the home has always been found. Home is meaningful human relationships. In every place I have lived, I have found an important natural site. There, I could be alone. In my own privacy, in nature, with my own thoughts.

*    *    *

FIN

Jatkuvassa muutoksessa ja ympäristöjen vaihtuessa, koti ei ole ollut itselleni koskaan konkreettinen paikka, vaan lähinnä mielentila. Koti on turvaa. Koti on lähimmäisten rakkaus. Asuttuani eri maissa ja kaupungeissa, juurtuminen tiettyyn lokaatioon on ollut mahdotonta, mutta koti on aina löytynyt. Koti on merkitykselliset ihmissuhteet. Olen löytänyt jokaisesta asuinpaikastani itselleni tärkeän luontokohteen, minne olen aina pystynyt menemään ollakseni yksin. Omassa yksityisyydessäni luonnossa omien ajatukseni kanssa. 

*    *    *

RUS

Поскольку всё вокруг постоянно менялось, дом никогда не был для меня конкретным местом, скорее состоянием души. Дом – это чувство безопасности. Дом – это любовь близких. Так как я жил в разных странах и городах, у меня не было возможности укорениться в каком-то одном месте. И всё же дом всегда находился. Дом – это значимые человеческие отношения. В каждом месте, где я жил, я находил важное природное место, где я мог бы побыть в одиночестве – наедине с собой, с природой, со своими мыслями.

 

Using Format